Domů

Přihlášení pro členy



Loděnice a sídlo klubu: Praha 5, Malá Chuchle PDF Tisk

Klub sdružuje jachtaře, kteří měli svou technickou, organizační a společenskou základnu původně na Císařské louce již od roku 1958.

Loděnice v Malé Chuchli poskytuje zázemí pro činnost klubu. Je zde celoročně přístupná klubovna, šatny, sklady, uložiště plavidel, plovoucí mola pro dočasná stání, základní dílenské vybavení s možností opracování kovu a dřeva.

Členové ve své bohaté více než padesátileté historii pluli po všech splavných evropských řekách a vodách a v posledních letech působí i na mořích obklopujících Evropu.

Hlavním znakem činnosti všech našich členů je jejich aktivní přístup k plavbě a plavidlům, které jsou většinou hlavní náplní jejich volného času a životním koníčkem.

V současné době má klub 48 aktivních členů, 42 lodí a dvě lodě stále na moři.

Kapacita loděnice umožňuje přijetí nových členů s možností letního kotvení na Orlíku.

Zájemci o členství se mohou informovat o podmínkách u členů vedení, viz záložka KONTAKT. Je možné plné členství nebo i pouhé uložení lodí - zimování nebo celý rok.

 

Kontakt:

Martin Smolař, předseda tel.: 724 562 536